POLICIJSKA URA, PREPOVED PREHAJANJA MED REGIJAMI, PREPOVED ZBIRANJA

POLICIJSKA URA

Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere:

 • odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
 • dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

PREHAJANJE MED REGIJAMI

Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, razen :

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

ZBIRANJE LJUDI

Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi.

Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo 1.5M.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča lahko izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

DRUGO

Šteje se, da oseba prebiva v statistični regiji, če ima v občini iz te statistične regije stalno ali začasno prebivališče.

Utemeljenost ukrepa se preverja vsakih sedem dni.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top