PREPOVED ZBIRANJA LJUDI, PROMETA POSAMEZNIH VRSTA BLAGA, OMEJITVE POBUJANJA IN PRODAJANJE BLAGA

Dva nova odloga sta objavljena v UR 138/2020

ODLOK o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi 

Prepovedano je zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno, če je mogoče zagotoviti minimalno razdaljo med njimi.

Shodi so dovoljeni do 500ljudi in morajo biti prijavljeni. Zopet mora biti med ljudmi varostna razdalja. Predpisane so globe za organizatorje.

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

 Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen če gre za člane istega gospodinjstva. Omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač

V zaprtih poslovnih prostorih velja omejitev oseb na 1 osebo na 20m2 površine

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top