ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME

  • SPLOŠNO
  • GLAVE RAČUNOV
  • POSTAVKE RAČUNOV
  • KATERE SPREMEMBE VPISOVATI

SPLOŠNO

V Uradnem listu 35/2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Tako je podrobneje predpisano ali računalniški program izpolnjuje zahteve iz 8. oz. 9-tega odstavka 38-člena Zakona o davčnem postopku