Računovodstvo Pavliha - primeri cen računovodskih storitev

RAČUNOVODSKI SERVIS CENIK

Naše računovodstvo je cenejše od konkurence. Razlog je v tem ker sami razvijamo programsko opremo. To pomeni, da nimamo nikakršnih stroškov tehnične pomoči, zato smo bistveno produktivnejši od konkurence. Po ocenah je naš računovodski servis za 30-40% cenejši od konkurence. Pri tem pa je potrebno poudariti, da nikoli ne tekmujemo s ceno na račun kvalitete.

Vsakemu naročniku ceno storitev argumentiramo na podlagi porabljenih ur in števila obdelanih dokumentov, na podlagi katerih je potem izračunana mesečna vrednost računovodske storitve. V ceno so vključena vsa potrebna poročila.

Poračunov za nazaj ni. Prav tako ne zaračunavamo nikakršnih dodatnih del v obliki aneksov. Medletne bilance z osnovnimi pojasnili za potrebe vodstva in pridobivanje bančnih kreditov so brezplačne. V ceno je vključena tudi zaključni račun ob koncu leta. Stroškov odpovedi ni. Cena se lahko spremeni. Če je obseg poslovnih dogodkov bistveno drugačen kot je upoštevan v ponudbi

Za orientacijo navajamo nekaj primerov :Cene
Storitveno podjetje ki se ukvarja z oddajo premoženja v najem.
Pri delu uporablja Excel
4 izdani računi letno
43 prejetih računov letno
35 EUR
mesečno
Družba z omejeno odgovornostjo s storitveno dejavnostjo s področja računalništva.Pri delu uporablja Excel34 izdanih računov
314 prejetih računov letno 1 zaposlen
75 EUR
mesečno
Kemična čistilnica.
Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem
45 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem
312 prejetih računov letno 3 zaposleni
100 EUR
mesečno
Gostinsko podjetje.
Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem
45 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem
828 prejetih računov letno 2 zaposlena
120 EUR mesečno
Trgovina na drobno z rezervnimi deli.
Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem
17 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem
379 prejetih računov letno 1 zaposlen
190 EUR mesečno
Trgovsko podjetje maloprodaja, veleprodaja, uvoz, izvoz.
Pri delu uporabljajo naš računalniški program. Vnašajo prejete in izdane račun ter plačilni promet.
974 izdanih računov letno
931 prejetih računov letno
6 zaposlenih
350 EUR
mesečno
www.pavliha.org
Vse cene so brez vključenega DDV