CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV

Navajamo nekaj primerov cen računovodskih storitev, ki jih plačujejo naši naročniki. Primerjajte ceno ki jo sami plačujete za vaše računovodstvo. Ugotovili boste, da je naš računovodski servis ugodnejši.

Splošno čiščenje stavb
35 €/mesec

 • 12 izdanih računov letno
 • 24 prejetih računov letno
 • trimesečni zavezanec za DDV
 • zaključni račun

Računalniško oblikovanje
90 €/mesec

 • 36 izdanih računov letno
 • 48 prejetih računov letno
 • 24 potnih nalogov letno
 • 1 zaposlen
 • trimesečni zavezanec za DDV
 • zaključni račun

Mednarodni cestni tovorni promet
105 €/mesec

 • 24 izdanih računov letno
 • 288 prejetih računov letno
 • mesečni zavezanec za DDV
 • Vies
 • vračilo trošarine
 • zaključni račun

Stavbno mizarstvo in tesarstvo
188 €/mesec

 • 180 izdanih računov letno
 • 672 prejetih računov letno
 • 96 potnih nalogov
 • 4 zaposleni
 • mesečni zavezanec DDV
 • Vies
 • zaključni račun

Restavracija oz. gostilna
287 €/mesec

 • 300 izdanih računov letno
 • 1044 prejetih računov letno
 • 288 potnih nalogov letno
 • 5 zaposlenih
 • mesečni zavezanec za DDV
 • zaključni račun

Proizvodnja, trgovina na debelo, izvoz-uvoz
769 €/mesec

 • 2928 izdanih računov letno
 • 3132 prejetih računov letno
 • 24 potnih nalogov letno
 • 12 zaposlenih
 • najemnina
 • mesečni zavezanec za DDV
 • Vies
 • zaključni račun

KADRI

M1 Prijava v zavarovanje
15€ / prijava
M-DČ Prijava, odjava zavarovanja družinskih članov
M2 Odjava iz zavarovanja
7,5€ / odjava
Prijava, odjava zavarovanja družinskih članov M-12
M3 Sprememba podatkov v zavarovanju
A1 Potrdilo o zavarovanju

Refundacija ZZZS

Evropska kartica zdravstvenaga zavarovanja – naročilo

Potrdilo o višini plače ZRSZ

S-1 Vloga za očetovski dopust

Vloga za vizo

Vloga za delovno dovoljenje

Potreba po delavcu PDM-1

Vloga za subvencijo za zaposlitev

Zahtevek za subvencijo za zaposlitev

Prijava poškodbe pri delu (ER-8)

Vloga za denarno nadomestilo za primer brezposelnosti

Vloga za povračilo nadomestila ZRSZ

STATISTIKA

Inv-1 Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva

TRG-L Statistično raziskovanje trgovina

ZAP-RSP Struktura plače

ŠOL-ZAP Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

SSP/PS Poslovne storitve

Intrastat

ČPPS – Četrtletno poročanje

POGODBE

Pogodba o delu

Pogodba podjemno delo

Pravilnik davčne blagajne

Ustanovitev podjetja

Kreditna pogodba

Odpoved pogodbe o delu

Izvršba – vloga

Ugovor – zahteva za sodno varstvo

Pogodba asignacija

Pogodba kompenzacija

Pogodba kupoprodajna

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Sklep čakanje na delo

BANKA SLOVENIJE

SN22 Poročilo o kapitalskih naložbah

Ponudba
ponovno vnesite e-mail
Scroll to Top